Volg ons op  en blijf op de hoogte van de actuele zaken!

Zwembadregels

 • Verblijf op het zwembadterrein, gebruik van de zwembaden en het gebruiken van evt. speelmateriaal is voor eigen risico.
 • Kinderen zonder zwemdiploma dienen binnen het zwembad onder begeleiding te zijn van een volwassene, die over een goede zwemvaardigheid beschikt.
 • Voor kinderen zonder een zwemdiploma is het dragen van zwemvleugels verplicht.
 • Kinderen zonder zwemdiploma zijn, zonder een volwassene in het water niet toegestaan in het diepe bassin.
 • Badkleding is verplicht
 • Het is niet toegestaan om langs het zwembad te rennen.
 • Het is verboden te duiken.
 • Het is niet toegestaan met een radio op het terrein te verblijven. Mp3 spelers, telefoons, etc., zijn toegestaan mits dit geen overlast tot gevolg heeft.
 • De toezichthouders zijn gerechtigd, indien naar hun oordeel daar aanleiding voor is, bezoekers uit het zwembad te verwijderen dan wel bezoekers de toegang tot het zwembad te weigeren.
 • Luchtbedden en ander drijfmateriaal is uitsluitend toegestaan wanneer daarvoor toestemming is verkregen van de aanwezige toezichthouders.
 • Balspelen zijn uitsluitend toegestaan wanneer er geen overlast voor andere bezoekers van het zwembad ontstaat.
 • Parasol alleen gebruiken waarvoor ze bestemd zijn.
 • Afval behoort in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
 • Omdat het zwembad door veel kinderen wordt bezocht stellen wij het op prijs als u niet rookt.
 • Elke vorm van verbaal en/of lichamelijk geweld tegen bezoekers en/of medewerkers van het zwembad leidt tot verwijdering uit het zwembad.
 • Stichting zwembad de Hoge Kamp is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van bezoekers.
 • Schade die wordt aangebracht aan eigendommen van stichting zwembad de Hoge Kamp zal op de veroorzaker worden verhaald.
 • Aanwijzingen van de toezichthouders dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

Onze sponsors!In het seizoen elke dag met mooi weer geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur en van 18.30 uur tot 20.00 uur!  -  Tot zo?!