Volg ons op  en blijf op de hoogte van de actuele zaken!

Zwembadregels

 • Verblijf op het zwembadterrein, gebruik van het zwembad en het gebruiken van evt. speelmateriaal is voor eigen risico. Het bestuur en de medewerkers van het zwembad zijn niet aansprakelijk voor eventuele ongewenste gevolgen hiervan.
 • Het zwembad is alleen toegankelijk indien men in het bezit is van een geldige jaarkaart of een dagkaart.
 • (Huis)dieren zijn niet toegestaan.
 • Kinderen tot 8 jaar (met of zonder zwemdiploma) hebben slechts toegang tot het zwembadterrein indien zij vergezeld worden door een ouder of verzorger/begeleider van minimaal 16 jaar.
 • Kinderen die geen zwemdiploma hebben dienen zwemvleugels te dragen en mogen uitsluitend in het bad verblijven, onder direct toezicht van een ouder of verzorger/begeleider van minimaal 16 jaar in het water.
 • Muziek luisteren mag via oortjes en koptelefoons maar niet via speakers omdat andere gasten hier hinder van kunnen ondervinden.
 • Badkleding is verplicht
 • Het is niet toegestaan om langs het zwembad te rennen.
 • Het is verboden te duiken.
 • Luchtbedden en ander drijfmateriaal zijn uitsluitend toegestaan wanneer en voor zo lang daarvoor toestemming is verkregen van de aanwezige toezichthouders.
 • Balspelen zijn uitsluitend toegestaan wanneer er geen overlast voor andere bezoekers van het zwembad ontstaat.
 • Parasols alleen gebruiken waarvoor ze bestemd zijn.
 • Afval behoort in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
 • Het nuttigen van zelf meegebrachte alcoholhoudende drank is niet toegestaan.
 • Behoudens tijdens specifieke door het bestuur aan te wijzen evenementen, worden geen alcoholische dranken verkocht bij het zwembad.
 • Roken en het gebruik van drugs zijn nergens op het terrein van het zwembad toegestaan.
 • Elke vorm van verbaal en/of lichamelijk geweld tegen bezoekers en/of medewerkers van het zwembad leidt tot verwijdering uit het zwembad.
 • Stichting zwembad de Hoge Kamp is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van bezoekers.
 • Schade die wordt aangebracht aan eigendommen van Stichting Zwembad de Hoge Kamp zal op de veroorzaker worden verhaald.
 • Aanwijzingen van de toezichthouders dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
 • De toezichthouders zijn gerechtigd, indien naar hun oordeel daar aanleiding voor is, bezoekers uit het zwembad te verwijderen dan wel bezoekers de toegang tot het zwembad te weigeren.

Onze sponsors!In het seizoen elke dag met mooi weer geopend!